Close

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://newmoon.marketing jest Grupa Marketingowa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000761861, NIP: 7811985849, REGON: 38200898800000, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 5000 zł, adres e-mail: kontakt@newmoon.marketing dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym IOD Igą Malinowską: kontakt@newmoon.marketing.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji określonych celów.  
 6. Data ostatniej modyfikacji dokumentu: 22 marca 2019 r.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w 2 celach:
 • udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do nas przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
 • prowadzenia komunikacji drogą telefoniczną lub elektroniczną.
2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • oraz ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego poprzez formularz kontaktowy.
3. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych oraz nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Unii Europejskiej.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Grupa Marketingowa Sp. z o.o.).

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do usunięcia danych, do sprostowania, do przenoszenia.
 2. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego IOD Jane Knap na adres jane.knap@newmoon.marketing.

PLIKI ”COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: Sesyjne. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).